NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX - AJAX Iskalnik - AJAX v PHP - AJAX z XML

AJAX v PHP

Ajax je namenjen posodabljanju spletne strani brez ponovnega nalaganja celotne strani. In kaj sploh AJAX je?

AJAX
  1. AJAX pomeni: Asynchronous JavaScript and XML (slo. Asinhroni JavaScript in XML).
  2. AJAX je tehnika, s katero ustvarjamo hitre in dinamične spletne strani.
  3. Spletnim stranem omogoča asinhrono posodabljanje z izmenjavo majhnih količin podatkov v naši bazi podatkov. Pomeni, da spletno stran lahko posodobimo, brez da jo osvežimo.
  4. Klasične spletne strani (kot je moja) je potrebno popraviti (z vsemi pod stranmi), in jih ponovno naložiti na strežnik (še dobro, da sem pri domenci kjer strežniki delajo ekstremno hitro.
  5. Aplikacije kot so Google Maps, Gmail, YouTube itd. uporabljajo AJAX

AJAX je baziran na internetnih standardih, in uporablja XMLHttpRequest za izmenjavo podatkov s strežnikom. Uporablja tudi JavaScript DOM kombinacijo za prikaz in interakcijo, in seveda ne sme manjkati še CSS za oblikovanje. XML se pogosto uporablja kot oblika za prenos podatkov.