NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave: - if() - else if() - else - switch() - switch(PRIMERI) - break - continue Zanke AJAX

Izjave v PHP

Pogojni stavki se uporabljajo za izvajanje različnih dejanj, ki temeljijo na različnih pogojih. Zelo pogosto ko pišemo kodo, želimo izvajati različna dejanja za različne pogoje, in v te namene uporabimo pogojne stavke.

IME OPIS PRIMER
if() izvede kodo ko je pogoj resničen (True) OGLEJ SI PRIMER
else if() izvede vsaj tri pogoje OGLEJ SI PRIMER
else izvede vsaj dva pogoja OGLEJ SI PRIMER
switch se uporablja za izvajanje dejanj, ki temeljijo na različnih pogojih OGLEJ SI PRIMER
break popolna zaustavitev kode OGLEJ SI PRIMER
continue ustavi kodo, in nadaljuje OGLEJ SI PRIMER

If stavek, izvede kodo, če je resničen en pogoj. Vse od osme ure zjutraj nas bo pozdravil z nizom, ki je vpisan. Lahko damo tudi Dobro jutro ali karkoli že želimo.

Have a nice day!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $hour = date("H");

  if ($hour < 17) {
    echo "Have a nice day!";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

If elseif else stavek izvaja kodo za več kot dva pogoja. Enostaven primer z uro. Ko je ura pred dvanajsto, nam program izpiše prvi niz, po dvanajstih, in vse do sedme zvečer, nam izpiše drugi niz. Tretji niz pa izpiše ko je ura sedem zvečer, in naprej do polnoči.

Clock on the server is 01:01
Good morning!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $weekend = date("H:m ");
  echo "Clock on the server is " . $weekend . "<br>";

  if ($weekend <"12") {
    echo "Good morning!";
  }  elseif ($weekend < "19") {
    echo "Good day!";
  }  else {
    echo "Good night!";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

If else stavek izvede kodo ko je pogoj resničen, in drugi del kode ko je pogoj napačen. Pred šestnajsto uro se nam izpiše drugi niz, po četrti popoldne pa prvi niz.

Welcome to my PHP tutorial!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $day = date("H");

  if ($day > "16") {
    echo "It was a nice day.";
  }  else {
    Welcome to my PHP tutorial!";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Stavek switch() se uporablja za izvajanje različnih dejanj, ki temeljijo na različnih pogojih.

switch primeri

Tvoja najljubša barva ni MODRA, in ne ZELENA, ampak RDEČA.
Process finished with exit code 0
  <?php
  $glavna = "RDEČA";

  switch ($glavna) {
    case "ORANŽNA":
      echo "Tvoja najljubša barva je RDEČA.";
      break;
    case "MODRA":
      echo "Tvoja najljubša barva je MODRA.";
      break;
    case "ZELENA":
      echo "Tvoja najljubša barva je ZELENA.";
      break;
    default:
      echo "Tvoja najljubša barva ni MODRA, in ne ZELENA, ampak RDEČA.";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Izjava break ustavi kodo pri točki, ki jo določimo, uporabili smo jo v stavku switch. V naslednjem primeru bomo določili števila od 1 do 10, in uporabili break pri številki 6, kar pomeni, da se bo koda izvajala do številke 6 in potem končala.

Število je 1!
Število je 2!
Število je 3!
Število je 4!
Število je 5!
  <?php
  for ($h = 1; $h <10; $h++) {
    if ($h == 6) {
      break;
    }
    echo "Število je $h! <br>";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Izjava continue je podobna break izjavi, samo da continue kodo ustavi, in potem nadaljuje z naslednjo ponovitvijo.

Število je 1!
Število je 2!
Število je 3!
Število je 4!
Število je 5!
Število je 7!
Število je 8!
Število je 9!
  <?php
  for ($i = 1; $i <10; $i++) {
    if ($i == 6) {
      continue;
    }
    echo "Število je $i! <br>";
  }
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO