NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante: - kaj je konstanta - konstanta seznama - globalne konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Konstante

Konstante so podobne spremenljivkam, le da jih po definiciji ni mogoče spreminjati ali določiti. Konstanta je identifikator za preprosto vrednost, to vrednost med skript-o ni mogoče spremeniti. Veljavno ime konstante se začne s črko ali podčrtajem, in pred imenom konstante ni znaka dolar $. Za razliko od spremenljivk so konstante globalne v celotnem skript-u.

Če želimo ustvariti konstanto, uporabimo funkcijo const.

Parametri:

Pozdravljen, svet!
Dobrodošli v moj svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  const Pozdrav = "Pozdravljen, svet!";
  const Zdravo = "Dobrodošli v moj svet!";
  echo Pozdrav;
  echo "<br>";
  echo Zdravo;
  ?><br>
      

V PHP8 lahko s funkcijo const ustvarimo konstanto seznama.

Izpis indeksa 3: Jagode

Izpis indeksa 1: Jabolka
Process finished with exit code 0
  <?php
  const sadje = [
    "Hruške",
    "Jabolka",
    "Pomaranče",
    "Jagode",
    "Breskve"
  ];
  echo "Izpis indeksa 3: ";
  echo sadje[3];
  echo "<br><br>";
  echo "Izpis indeksa 1: ";
  echo sadje[1];
  ?>
      

Konstante so globalne samodejno, in jih ni mogoče uporabiti v celotnem skript-u.

Moj svet je čudovit!
Process finished with exit code 0
  <?php
  const Halo = "Moj svet je čudovit!";

  function primer() {
    echo Halo;
  }

  primer();
  ?>