NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika: - pi() - min(), max() - abs() - sqrt() - round() - rand() Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Matematika

PHP ima nabor matematičnih funkcij, ki omogočajo izvajanje matematičnih nalog na številih.

Funkcije pi() vrne vrednost Pi.

3.1415926535898
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo (pi());
  ?>
      

Funkciji min() in max() poiščemo najnižjo in najvišjo vrednost na seznamu argumentov.

Minimalna (ali najnižja) vrednost izmed vpisanih je => -5687
Maksimalna (ali najvišja) vrednost izmed vpisanih je => 5421
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo ('Minimalna (ali najnižja) vrednost izmed vpisanih je => ' . min(0, 1, -1, 321, -5687, 5421, 436) . '<br>');
  echo ('Maksimalna (ali najvišja) vrednost izmed vpisanih je => ' . max(0, 1, -1, 321, -5687, 5421, 436));
  ?>
      

Funkcija abs() vrne pozitivno številko.

13.72
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo (abs(-13.72));
  ?>
      

Funkcija sqrt() vrne kvadratni koren.

15
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo (sqrt(225));
  ?>
      

Funkcija round() spremeni decimalno število v celo število, in jo zaokroži navzgor.

5
20
1
0
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo (round(5.43) . '<br>');
    echo (round(19.89) . '<br>');
    echo (round(0.51) . '<br>');
    echo (round(0.49));
  ?>
      

Funkcija rand generira naključno številko.

220345837
6
44
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo (rand() . '<br>');
  echo (rand(1, 10) . '<br>');
  echo (rand(23, 99));
  ?>