NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi: - strlen() - str_word_count() - strrev() - strpos() - str-replace() Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Nizi

Niz je zaporedje znakov (beseda, stavek), kot na primer 'Zdravo Svet'. Pogledali si bomo nekaj funkcij za manipuliranje z nizi.

Funkcije strlen() vrne dolžino niza!

12
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo strlen("Zdravo Svet!");
  ?>
      

Funkcija str_word_count() šteje besede v nizu!

2
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo str_word_count("Zdravo Svet!");
  ?>
      

Funkcija strrev() besedo (niz) obrne.

!tevS ,nejlvardzoP
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo strrev("Pozdravljen, Svet!");
  ?>
      

Funkcija strpos() išče določeno besedo ali besedilo v nizu. Če ujemanje najde, vrne položaj znaka prvega ujemanja, če ne najde ničesar vrne False.

13
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo strpos("Pozdravljen, Svet!", "Svet!");
  ?>
      

OPOMBA: Položaj prvega znaka v nizu je 0 in ne 1.

Funkcija str_replace() nadomešča določene znake z drugimi v nizu. Besedo, ki jo označimo zamenja z drugo.

Zunaj je lepo vreme!
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo str_replace("deževno", "lepo", "Zunaj je deževno vreme!");
  ?>