NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Operaterji višje in nižje vrednosti

Operatorji za dodelitev višje vrednosti, se uporabljajo za povečanje spremenljivke. Operatorji za dodelitev nižje vrednosti, za zmanjšanje vrednosti spremenljivke.

Operaterji višje in nižje vrednosti
OPERATER IME PREVOD OPIS PRIMERI
++$a pre-increment Predhodni prirastek spremenljivko a poveča za 1 OGLEJ SI PRIMER
$a++ post-increment Prirastek po računanju vrne vrednost spremenljivke a in jo poveča za 1 OGLEJ SI PRIMER
--$b pre-decrement Predhodno zmanjšanje spremenljivko b zniža za 1 OGLEJ SI PRIMER
$b-- post-decrement Zmanjšanje po računanju vrne vrednost spremenljivke b in jo zniža za 1 OGLEJ SI PRIMER

Operater $a so poveča za 1 navzgor.

655
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 654;
  echo ++$a;
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Prirastek po računanju

Ko seštejemo dve spremenljivki (v mojem primeru sta to spremenljivki $a in $b) povečata za 2. Vsak operater se poveča za 1.

654
456
1112
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 654;
  $b = 456;

  echo $a++;
  echo "<br>";
  echo $b++;
  echo "<br>";
  echo $a + $b; // rezultat bo za dve številki večji
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Operater $b se bo zmanjšal za 1.

320
Process finished with exit code 0
  <?php
  $b = 321;
  echo --$b;
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Zmanjšanje po računanju

Od vsakega operaterja moramo odšteti 1, in potem lahko izračunamo rezultat. Naj bo to množenje (rezultat bo isti, kot če bi računali 320 * 122), pri deljenju bo rezultat 2.6229508196721. Najboljše se vidi pri seštevanju, ker vidimo, da se operaterja zmanjšata za 2 oziroma rezultat.

321
123
442
Process finished with exit code 0
  <?php
  $b = 321;
  $c = 123;

  echo $b--;
  echo "<br>";
  echo $c--;
  echo "<br>";
  echo $b + $c; // rezultat je za dve številki nižji
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8