NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Operaterji dodeljevanja

Operatorji dodeljevanje se uporabljajo s številskimi vrednostmi za zapisovanje vrednosti v spremenljivko. V PHP je osnovni operater dodelitve =, kar pomeni da se leva spremenljivka nastavi na vrednost izraza.

Operaterji dodeljevanja
DODELITELJ IME ENAKO KOT... OPIS PRIMERI
a = st vrednost a = st levi operater se nastavi na vrednost desnega izraza OGLEJ SI PRIMER
b += st seštevanje b = b + st vsota spremenljivk $b in $st OGLEJ SI PRIMER
c -= st odštevanje c = c - st razlika spremenljivk $c in $st OGLEJ SI PRIMER
d *= st množenje d = d + st množenje spremenljivk $d in $st OGLEJ SI PRIMER
e /= st deljenje e = e / st deljenje spremenljivk $e in $st OGLEJ SI PRIMER
f %= st ostanek f = f % st ostanek deljenja med spremenljivkama $f in $st OGLEJ SI PRIMER

Operater $a se nastavi na vrednost izraza 122.

122
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 122;
  echo $a;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Operaterju $b prištejemo vrednost 107.

120
Process finished with exit code 0
  <?php
  $b = 13;
  $b += 107;
  echo $b;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Operaterju $c vrednost odštejemo.

10
Process finished with exit code 0
  <?php
  $c = 21;
  $c -= 11;
  echo $c; // 21 - 11
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Z operaterjem $d vrednost množimo.

25
Process finished with exit code 0
  <?php
  $d = 5;
  $d *= 5;
  echo $d;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Operater $e z vrednostjo delimo.

5
Process finished with exit code 0
  <?php
  $e = 25;
  $e /= 5;
  echo $e; // 25 / 5
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrednost delimo z operatorjem $f in se nam izpiše ostanek pri deljenju.

1
Process finished with exit code 0
  <?php
  $f = 13;
  $f %= 6;
  echo $f; // 12 / 6 = 2 ostane 1 do 13
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8