NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Pogojni operatorji dodelitve

Operaterji pogojne dodelitve (ang. Conditional assignment operators) se uporabljajo za nastavitev vrednosti, odvisno od pogojev.

Pogojni operaterji dodelitve
OPERATER IME PRIMER REZULTAT PRIMERI
?: Ternary $status = uporabnik ? ime : niz vrednost $status izpiše ime takrat, ko je uporabnik = TRUE
če je uporabnik = FALSE se izpiše niz
OGLEJ SI PRIMER
?? Nično spajanje (null coalescing) $uporaba = uporaba ?? ime vrednost uporaba se izpiše ko le-ta obstaja ali ni nični (ang. NULL)
če pa ta ne obstaja ali je nični (ang. NULL), potem se izpiše ime
OGLEJ SI PRIMER

Vrednost $status izpiše ime takrat, ko je uporabnik = TRUE, če je uporabnik = FALSE se izpiše niz.

Uporabnik, anonimnež sta se vpisala v sistem
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo $status = (empty($uporabnik)) ? "Muca copatarica, " : "se je vpisal/a v sistem";
  $uporabnik = "anonimnež";
  echo $status = (empty($uporabnik1)) ? "anonimnež" : "se je vpisal/a";
  $uporabnik1 = "Muca copatarica";
  echo $status = (empty($uporabnik1)) ? "Muca copatarica" : " sta se vpisala v sistem";
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrednost operaterja se izpiše ko le-ta obstaja ali ni nični (ang. NULL), če pa ta ne obstaja ali je nični, potem se izpiše vrednost.

Uporabnik se je vpisal v sistem
Process finished with exit code 0
  <?php
  echo $uporaba = $_GET["uporaba"] ?? "Muca copatarica";
  echo $izpis = $izpis ?? " se je vpisala v sistem";
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8