NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Logični operatorji

Logični operatorji se uporabljajo za kombiniranje pogojnih stavkov.

Logični operatorji
OPERATER IME PRIMER OPIS PRIMERI
and And $a and $b vrne true, če sta obe spremenljivki true OGLEJ SI PRIMER
or Or $c or $d vrne true če je ena od spremenljivk true OGLEJ SI PRIMER
xor Xor $e xor $f vrne true če je ena od spremenljivk true a ne obe skupaj OGLEJ SI PRIMER
&& And $g && %h vrne true če sta obe spremenljivki true OGLEJ SI PRIMER
|| Or $i || $j vrne true če je katerakoli od obeh spremenljivk true OGLEJ SI PRIMER
! Not !$k vrne true če spremenljivka ni true OGLEJ SI PRIMER

Izpiše vrednost ali niz, če sta oba operaterja enaka vpisanim.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 33;
  $b = 66;

  if ($a == 33 and $b = 66) {
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne vrednost, če je eden od operaterjev resničen (True).

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $c = 111;
  $d = 222;

  if ($c == 111 or $d == 222) {
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true če je eden od operaterjev resničen (True), a ne oba skupaj.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $e = 1;
  $f = 2;

  if ($e == 1 xor $f == 3) {
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Pogoj je resničen (True), če sta oba operaterja enaka.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $g = 123;
  $h = 321;

  if ($g == 123 && $h == 321) {
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne vrednost, ko je eden od obeh operaterjev enak.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $i = 345;
  $j = 543;

  if ($i == 345 || $j = 123) { // | dobimo z kombinacijo AltGR + W
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne vrednost, če operater ni enak.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $k = 1122;

  if ($k != 10) {
    echo "Pozdravljen, Svet!";
  }
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8