NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Aritmetični operatorji

Operatorji se uporabljajo za izvajanje operacij med spremenljivkami in vrednostmi. Aritmetični operatorji se uporabljajo s številskimi vrednostmi za izvajanje običajnih aritmetičnih operacij, kot so seštevanje, odštevanje, deljenje itd.

Aritmetični operatorji
OPERATER IME PRIMER OPIS PRIMERI
+ seštevanje $a + $b vsota spremenljivk $a in $b OGLEJ SI PRIMER
- odštevanje $c - $d razlika spremenljivk $c in $d OGLEJ SI PRIMER
* množenje $e * $f rezultat množenja spremenljivk $e in $f OGLEJ SI PRIMER
/ deljenje $g / $h deljenje spremenljivk $g in $h OGLEJ SI PRIMER
% ostanek $i % $j ostanek deljenja med spremenljivkama $i in $j OGLEJ SI PRIMER
** povečanje $k ** $l eksponentno povečanje spremenljivk $k in $l OGLEJ SI PRIMER

Spremenljivki (ali spremenljivke) seštejemo.

90
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 13;
  $b = 77;
  echo $a + $b;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Spremenljivki (ali spremenljivke) odštejemo.

64
Process finished with exit code 0
  <?php
  $c = 77;
  $d = 13;
  echo $c - $d;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Spremenljivki (ali spremenljivke) množimo.

25
Process finished with exit code 0
  <?php
  $e = 5;
  $f = 5;
  echo $e * $f;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Spremenljivki (ali spremenljivke) delimo.

5
Process finished with exit code 0
  <?php
  $g = 25;
  $h = 5;
  echo $g / $h;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Ostanek ali modul je rezultat, ki ostane pri deljenju.

2
Process finished with exit code 0
  <?php
  $i = 10;
  $j = 4;
  echo $i % $j;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Eksponenta ali povečanje je kubični koren.

27
Process finished with exit code 0
  <?php
  $k = 3;
  $l = 3;
  echo $k ** $l;
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8