NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Operatorji seznama

Operatorji seznamov (array) se uporabljajo za primerjavo seznamov.

Operatorji seznama
OPERATER IME PRIMER REZULTAT PRIMERI
+ Vezava $a + $b poveže spremenljivki a in b OGLEJ SI PRIMER
== Enakost $c == $d vrne true če imata spremenljivki c in d enake vrednosti OGLEJ SI PRIMER
=== Identiteta $e === $f vrne true če sta spremenljivki e in f iste vrednosti, v istem vrstnem redu in enakih tipov OGLEJ SI PRIMER
!= Ne-enakost $g != $h vrne true če spremenljivki nista enaki OGLEJ SI PRIMER
< > Ne-enakost $i < > $j vrne true če spremenljivki nista enaki OGLEJ SI PRIMER
!== ne-identično $k !== $l vrne true če spremenljivka k ni identična spremenljivki l OGLEJ SI PRIMER

Poveže operaterja $a in $b.

Array ( [0] =>
[a] => rdeča
[b] => zelena
[c] => modra
[d] => rumena )
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = array("<br>", "a" => "rdeča<br>", "b" => "zelena<br>");
  $b = array("c" => "modra<br>", "d" => "rumena");

  print_r($a + $b); // združi seznama (Array) in izpiše v konzoli ali brskalniku
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če imata operaterja $c in $d enake vrednosti.

bool(false)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $c = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");
  $d = array("c" => "modra", "d" => "rumena");

  var_dump($c == $d);
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če sta spremenljivki $e in $f iste vrednosti, v istem vrstnem redu in enakih tipov

bool(false)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $e = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");
  $f = array("c" => "modra", "d" => "rumena");
  $x = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");

  var_dump($e === $f);
  echo "<br>";
  var_dump($e === $x);
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če operaterja nista enaka.

bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $g = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");
  $h = array("c" => "modra", "d" => "rumena");

  var_dump($g != $h);
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če operaterja nista enaka.

bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $i = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");
  $j = array("c" => "modra", "d" => "rumena");

  var_dump($i <> $j);
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če operater $k ni identičen operaterju $l.

bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $k = array("a" => "rdeča", "b" => "zelena");
  $l = array("c" => "modra", "d" => "rumena");

  var_dump($k !== $l);
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

1 2 3 4 5 6 7 8