NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Operaterji nizov

PHP ima dva operaterja, ki sta posebej zasnovana za nize.

Operatorji nizov
OPERATER IME PRIMER REZULTAT PRIMERI
. Povezovanje (Concatenation) $bsd1 . $bsd2 združi spremenljivki bsd1 in bsd2 OGLEJ SI PRIMER
.= Dodelitev povezovanja (Concatenation Assignment) $bsd3 .= $bsd4 spremenljivko bsd4 priloži oziroma doda (appends) spremenljivki bsd3 OGLEJ SI PRIMER

Združi operaterje.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $bsd1 = "Pozdravljen,";
  $bsd2 = " Svet!";
  echo $bsd1 . $bsd2;
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO

Eno spremenljivko doda (append) drugi.

Pozdravljen, Svet!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $bsd3 = "Pozdravljen,";
  $bsd4 = " Svet!";
  $bsd3 .= $bsd4;
  echo $bsd3;
  ?>
        

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8