NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Primerjalni operatorji

Primerjalni operaterji (ang. Comparison operators) se uporabljajo za primerjavo dveh vrednosti.

Primerjalni operatorji
OPERATER IME PRIMER OPIS PRIMERI
== enako $a == $b vrne true, če je spremenljivka a enaka spremenljivki b OGLEJ SI PRIMER
=== identično $c === $d vrne true, če sta spremenljivka c in spremenljivka d enaki, in istega tipa OGLEJ SI PRIMER
!= ni enako $e != $f vrne true če spremenljivki e in f nista enaki OGLEJ SI PRIMER
< > ni enako $g < > $h vrne true če spremenljivki e in f nista enaki OGLEJ SI PRIMER
!== nista identična $i !== $j vrne true, če spremenljivki i in j nista enaki ali različnih tipov OGLEJ SI PRIMER
> večji kot $k > $l vrne true če je spremenljivka k večja od spremenljivke l OGLEJ SI PRIMER
< manjši kot $m < $n vrne true, če je spremenljivka m manjša od spremenljivke n OGLEJ SI PRIMER
>= večja ali enaka $o >= $p vrne true če je spremenljivka o večja ali enaka spremenljivki p OGLEJ SI PRIMER
<= manjša ali enaka $r <= $s vrne true če je spremenljivka r manjša ali enaka spremenljivki s OGLEJ SI PRIMER
<=> več-funkcijsko $t <=> $u vrne celo število (ang. Integer) manjše, enako ali večje od 0, odvisno od spremenljivke t, če je večja, enaka ali manjša od spremenljivke u OGLEJ SI PRIMER

Vrne true, če sta spremenljivki enaki.

bool(false)
bool(true)
bool(true)
bool(false)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $a = 143;
  $b = 32;
  $c = 143;
  $d = 32;

  var_dump($a == $b);
  var_dump($a == $c);
  var_dump($b == $d);
  var_dump($a == $d);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če sta spremenljivki $c in $d enaki, in istega tipa

bool(false)
bool(true)
bool(false)
bool(false)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $c = 23;
  $d = 423;
  $e = 23;
  $f = 423;

  var_dump($c === $d);
  var_dump($c === $e);
  var_dump($c === $f);
  var_dump($d === $e);
  var_dump($d === $f);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če operaterji $e, $f in $g niso enaki.

bool(false)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $e = 10;
  $f = 10;
  $g = 11;

  var_dump($e != $f);
  var_dump($e != $g);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če operaterji $g, $h, $i in $j niso enaki.

bool(true)
bool(false)
bool(false)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $g = 1;
  $h = 2;
  $i = 1;
  $j = 2;

  var_dump($g <> $h);
  var_dump($g <> $i);
  var_dump($h <> $j);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če spremenljivki $i, $j in $k niso enaki ali različnih tipov.

bool(false)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $i = 12;
  $j = 12;
  $k = 11;

  var_dump($i !== $j);
  var_dump($i !== $k);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če je spremenljivka $k večja od spremenljivke $l ali $m in obratno.

bool(false)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $k = 11;
  $l = 12;
  $m = 10;

  var_dump($k > $l);
  var_dump($l > $m);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če je spremenljivka $m manjša od spremenljivke $n ali $o in seveda obratno.

bool(true)
bool(false)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $m = 11;
  $n = 12;
  $o = 10;

  var_dump($m < $n);
  var_dump($n < $o);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če je spremenljivka večja ali enaka drugi spremenljivki.

bool(false)

bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $o = 11;
  $p = 12;
  $r = 12;

  var_dump($o >= $p);
  var_dump($p >= $r);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne true, če je spremenljivka manjša ali enaka v primerjavi z drugo spremenljivko.

bool(true)
bool(true)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $r = 11;
  $s = 12;
  $t = 12;

  var_dump($r <= $s);
  var_dump($s <= $t);
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO

Vrne celo število (ang. Integer) manjše, enako ali večje od 0, odvisno od spremenljivke $t, če je večja, enaka ali manjša od spremenljivke $u.

-1
0
1
Process finished with exit code 0
  <?php
  $t = 34;
  $u = 43;

  echo ($t <=> $u); // vrne -1 ker je $t manjši od $u (PHP7)
  ?>

  <?php
  echo "<br>";
  ?>

  <?php
  $a = 12;
  $b = 12;

  echo ($a <=> $b); // vrne 0 ker sta enaki (PHP7)
  ?>

  <?php
  echo "<br>";
  ?>

  <?php
  $c = 123;
  $d = 23;

  echo ($c <=> $d); // vrne 1 ker je prva spremenljivka večja od druge (PHP7)
  ?>
      

NAZAJ NA TABELO
1 2 3 4 5 6 7 8