NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP namestitev Spremenljivke Vrste podatkov: - niz (ang. string) - celo število (ang. integer) - decimalna števila (ang. float) - boolean - seznam (ang. array) - objekti (ang. objects) - nična vrednost (ang. null) - vir (ang. resource) Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

Vrste podatkov

Spremenljivke lahko shranjujejo podatke različnih vrst, in podatke ki so namenjene različnim stvarem. Poznamo kar nekaj vrst podatkov, ki si jih lahko ogledamo v spodnjem seznamu.

Nizi so zaporedje podatkov, kot na primer Pozdravljen, svet!. Niz je lahko katerokoli besedilo znotraj narekovajev, enojnih ali dvojnih.

Dobrodošli!
V PHP vadnici!
Process finished with exit code 0
  <?php
  $prvi = "Dobrodošli!";
  $drugi = 'V PHP vadnici!';

  echo $prvi;
  echo "<br>";
  echo $drugi;
  ?>
      

Celo število mora imeti vsaj eno številko celo, in ne sme imeti decimalne vejice. Lahko je pozitivno ali negativno celo število. Cela števila lahko določimo v decimalni (osnovna [10]), šestnajstiški (osnova [16]), osmiški (osnova [8]) ali dvojiški (osnova [2]) vrednosti.

int(8523)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $ti = 8523;
  var_dump($ti);
  ?>
      

Float je število z decimalno vejico, ali število v eksponentni obliki.

float(8.522999999999999687361196265555918216705322265625)
Process finished with exit code 0
  <?php
  $oj = 8.523;
  var_dump($oj);
  ?>
      

Boolean jezik predstavlja, enako kot v drugih programskih jezikih, dve možni stanji, to sta TRUE ali FALSE. Pogosto se uporablja pri pogojnih testiranjih.

true vrne 1, false ne vrne ničesar.

1
Process finished with exit code 0
  <?php
  $t = true;
  $f = false;
  echo $t;
  echo $f;
  ?>
      

Seznam shrani več vrednosti v eno samo spremenljivko.

array(3) { [0]=> string(7) "Hruške" [1]=> string(7) "Jabolka" [2]=> string(6) "Jagode" }
Process finished with exit code 0
  <?php
  $sadje = array("Hruške","Jabolka","Jagode");
  var_dump($sadje);
  ?>
      

Objekti so vrste podatkov, ki shranjujejo podatke in informacije o tem, kako podatke obdelati. V PHP mora objekt biti izrecno prijavljen, za kar moramo najprej razglasiti razred predmeta. Za razglasitev potrebujemo ključno besedo razreda, ki je struktura, katera vsebuje lastnosti in metode.

Dobrodošli v PHP vadnici!
Process finished with exit code 0
  <?php
  class Pozdrav {
    function dobrodošli() {
      echo "Dobrodošli v PHP vadnici!";
    }
  }
  $ime = new Pozdrav();
  $ime -> dobrodošli ();
  ?>
      

Vrednost NULL (nična vrednost) je posebna vrsta podatkov, ki ima lahko samo eno vrednost, ta vrednost je NULL. Spremenljivka podatkovnega tipa NULL je spremenljivka, ki ji ni dodeljena nobena vrednost.

NULL
Process finished with exit code 0
  <?php
  $p = "Zdravo Svet!";
  $n = null;
  var_dump($n);
  ?>
      

Vir dejansko ni vrsta podatkov, je pa namenjeno za shranjevanje sklicevanja na funkcije in vire zunaj PHP. Pogost primer uporabe podatkovnih vrst virov, je klic v bazo podatkov.