NA VRH
DOMOV HTML CSS JavaScript jQuery PHP MySQL Python C# Sass WordPress
glave/headings

PHP XAMPP: - namestitev - sprememba ali dodajanje gesla Spremenljivke Vrste podatkov Konstante Nizi Števila Matematika Aritmetični operatorji Operatorji dodeljevanje Primerjalni operatorji Operatorji višje in nižje vrednosti Logični operatorji Operatorji nizov Operatorji seznama Pogojni operatorji dodelitve Izjave Zanke AJAX

XAMPP

XAMPP namestitev je potek celotne namestitve programa, za lokalno postavitev strežnika.

XAMPP

Za PHP aplikacije in delovanje spletne strani potrebujemo spletni strežnik. Za razliko od JavaScript, ko ga lahko odpiramo lokalno. Za delovanje PHP potrebujemo operacijski sistem, spletni strežnik, in seveda tudi podatkovno zbirko. Če nimamo na voljo strežnika za delovanja spletnih strani, kateri omogoča MySQL in PHP, moramo za delovanje PHP naložiti lokalni program.

V PHPStorm gremo v Settings/Language & Frameworks, in pod PHP najdemo namestitev interpreterja, in za ta namen bomo namestili XAMPP aplikacijo.

XAMPP namestitev 1

Ko se XAMPP naloži na računalnik, je čas za namestitev, in kar dvojni klik na xampp aplikacijo, da se program zažene. Že takoj ob začetku namestitve nas opozori, da imamo nameščen antivirusni program, in da lahko povzroči daljše nalaganje aplikacije. Izberemo Yes, in nadaljujemo z namestitvijo, in že se nam pojavi drugo opozorilno okno. Ta nam pravi, da bodo zaradi aktivnega User Account Control (UAC) nekatere funkcije XAMPP mogoče nedelujoče. Ko se nam XAMPP naloži, ga moramo zagnati kot administrator, ker ob normalnem zagonu nekatere funkcije ne delujejo.

XAMPP namestitev 2
XAMPP namestitev 3
XAMPP namestitev 4

Ko se nam XAMPP zažene vidimo nekaj podatkov, kot so Apache, ki je strežnik, MySQL je baza podatkov, FileZilla je FTP odjemalec in Tomcat je strežnik aplikacij. V Config se pod Autostart modules izbral Apache, MySQL in FileZilla, in pa Start ControlPanel Minimized. Čeprav tega ne potrebujem, da se mi naloži s sistemom, ker XAMPP uporabljam samo zaradi PHP Storm interpreterja.

Po zgornjih nastavitvah, gremo nazaj v PHP Storm/CLI Interprete in izberemo Shift + Enter, da se nam odpre zbirnik, kjer kliknemo na +, in Local Path to Interpreter ... kjer pod PHP executable izberemo, kamor se je XAMPP namestil \xampp\php\php-win.exe, nato Apply in OK. Pod CLI Interpreter sedaj vidimo PHP, in številko verzije, kar pomeni, da se je interpreter namestil, in lahko začnemo z delom.

XAMPP namestitev 5
XAMPP namestitev 6
XAMPP namestitev 7

Če želimo določiti geslo za vstop v 127.0.0.1/phpmyadmin/ lokalno spletno stran, gremo v XAMPP aplikacijo, in kliknemo na Shell (desno). Odpre se nam novo okno v katerega vpišemo mysqladmin.exe -u root password naše_geslo, potrdimo z Enter, in okno lahko zapremo.

Sprememba ali dodajanje gesla MySQL 1

Sedaj se odpravimo v mapo, kamor smo namestili XAMPP program (v root mapo, privzeto je phpmyadmin). Izberemo datoteko config.inc (.php), in jo odpremo z beležnico (ang. Notepad).

Sprememba ali dodajanje gesla MySQL 2

V datoteki config.inc se pomaknemo do polja $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'vpišemo geslo, ki smo ga prej dodali v mysqladmin';, in shranimo. Če tega ne naredimo, ne moremo priti v localhost zaradi napake, prav tako je potrebno to geslo vpisati v PHP kodiranju, ko določamo ali delamo, vpisujemo v tabelo.

Sprememba ali dodajanje gesla MySQL 3